SSK Sigorta Sorgulama
SSK Sigorta Sorgulama

SSK Sigorta Sorgulama

İşçinin sağlıktan/ilaçtan yararlanma ve emeklilik hakkı kazanması için ödenen ssk primleri, ssk sigorta sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilmektedir. Çalışan kişiler işe başladıkları gün itibariyle sigortalı olmalıdırlar ve bu işe giriş tarihini tc no ile ssk sigorta sorgulama dökümünden öğrenebilirler.

Temel ihtiyaçlarımızın yanı sıra geleceğimiz için de çalışmaktayız. Bu neden ile devletler çalışanlarının geleceklerini garanti altına almak, sağlık giderleri ve değişik nedenler ile sosyal güvenceleri ile ilgili düzenlemeler yaparlar. Ülkemizde de aynı işleyiş SGK tarafından yürütülmektedir. Çalışan herkes dilediği zaman SSK sigorta sorgulama yapabilirler. Bu şekilde primlerinin düzenli olarak bildirildiğinden emin olurlar. Bu şekilde belirtilen bildirgeler işveren tarafından düzenli olarak ilgili SGK müdürlüklerine belirli günlerde bildirilmeli ve primler ödenmelidir.

Sağlık giderleri, emeklilik ve diğer bazı hakların uygun şekilde kullanılabilmek için ssk bildirgesi ile bildirim yapılması zorunludur. Her çalışan, çalışma süresi, aldığı maaşı ve sosyal haklarını koruyabilmek amacı ile bu denetimi yapma hakkında sahiptir. Özellikle tc ile ssk sigorta sorgulama işlemi ülkemizde emeklilik konularında akla gelen bir durumdur. Ancak bu sorgulamanın aralıklar ile yapılması, kötü niyetli işverenlerin de belirlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir.

İşçilerin sağlık sigortasında yararlanabilmesi için, aralıksız olarak en az 90 gün prim bildirilmiş olması gerekmektedir. Yani işsiz bir kişi bir işe başladıktan 90 sonra ücretsiz olarak SSK sağlık sigortasından yararlanmaya başlar. Aynı şekilde işten ayrılma ya da atılma durumunda da 90 gün boyunca sağlık sigortası devam eder. Bu gibi durumlar ve emeklilik gibi konular için önemli olan ssk sigorta sorgulama e devlet ekranı sayesinde primler ve günler işçiler tarafından incelenebilir, hata olması durumunda düzeltilmesi talebinde bulunulabilir.